top of page

比賽已正式完結!

 

想睇參賽者既作品照片可以去以下連結!
比賽2017作品

 


下面片段可以1分鐘左右睇哂所有參賽者既構思及作品!

12月份Workshop搞左個比賽!等同學可以係無任何限制之下自己設計一個全身造型參賽!首先有1號同2號同學仔既訪問

3號同7號既參賽同學

4號、5號、6號參賽者訪問

8號、9號、10號參賽者訪問

11號、12號、14號參賽者訪問

13號、15號、16號參賽者訪問

bottom of page