top of page
搜尋
  • 作家相片Glow Makeup Academy

「Outjob 注意事項- 事前預備工作」


新手化妝師初頭接Job一定會好緊張,除左放鬆心情盡力做好,係事前預備都可以令工作時更順暢。例如執齊化妝工作用品、睇多啲Reference構思定妝容等等,另外一啲小工具大家都要記得有兩手準備,尤其係要用電芯嘅電熱睫毛夾可以帶備後備電芯,刨定眼線筆或眉筆。雖然看似係好鎖碎嘅事情,但準備妥當絕對可以令你係限時內完成理想妝容。

186 次查看0 則留言

Comments


bottom of page