top of page
搜尋
  • 作家相片Glow Makeup Academy

「Outjob注意事項·補妝」

助手係跟化妝師出Job時,尤其係外影或者拍攝時,都要留意隨身帶備嘅工具用品係咪齊備。雖然Model 通常已經完成好妝容,但拍攝或外景時可能需要補妝或轉妝,所以除左有機會要用到嘅化妝品外,用具例如棉花棒、粉樸、眉筆、潤唇膏都要帶備係身。

預備好隨時要用就可以立即在手,咁就唔使成日跑黎跑去拎野而待慢左整個拍攝嘅流程。有時得一個人兩隻手未必可以拎同接太多野,一個揹上身嘅小袋子就會更加方便自己。
29 次查看0 則留言

Comments


bottom of page