top of page
搜尋
  • 作家相片Glow Makeup Academy

「Outjob注意事項・新娘化妝師」


特別係做新娘化妝師,帶齊化妝用品之外都會額外為新娘子預備所需物品,建議大家自備一支飲管放定係化妝箱。因為幫新娘化完妝,好靚但可能飲完杯水就會整花左花左好多心機畫嘅唇妝,自備定飲管無論室內室外,新娘想飲水都唔怕整花啦~36 次查看0 則留言

Comments


bottom of page