top of page
搜尋
  • 作家相片Glow Makeup Academy

「Outjob注意事項・化妝師助手」

做助手好多時跟化妝師接唔同類型嘅Job都會見到明星,幸運的話甚至會見到自己仰慕已久嘅偶像。不過工作還工作,作為助手都要保持專業嘅工作態度,不能太過拋露自己興奮嘅心情。

之前都有跟同學分享過做Assistant時雖然有難得嘅機會可以參與化妝師嘅工作,但都不能好似上堂咁因為想睇真啲每個Step而眼定定望住Model,咁樣有機會會令人感到尷尬嫁~182 次查看0 則留言

Comments


bottom of page