top of page
搜尋
  • 作家相片Glow Makeup Academy

「Outjob注意事項・帶齊化妝護膚用品」

帶齊化妝護膚工具,係出Job最基本嘅要求。一般接Job時都會問清楚係化咩主題、場合、顏色要求等等,但都要留意去到化妝現場會有好多變卦,例如換Model、因燈光或現場環境要改變配搭。所以係收拾化妝袋時都要考慮到客人要求以外嘅野,好讓係有變動嘅時候可以輕易應對。不論係化妝師定化妝師助手都要注意啊💡28 次查看0 則留言

Comments


bottom of page